Ana Sayfa > Arı Kovanları>Kovan Ekipmanı> Polen Tuzaklı Plastik Taban

Bu ürün aynı gün kargoya verilir.
Ürün Kodu 840
Ürün Fiyatı 29.65 TL + Kdv
KDV Dahil 34.99 TL
Facebook'ta Paylaş

POLEN TUZAKLI TABAN ÖZELLİKLERİ
POLEN TUZAĞI

Taban üzerinde bulunan polen tuzağı filtresi arıların kanat ve bacaklarına zarar vermeden çok fazla miktarda polen toplamaya yardımcı olurken, arıların sağlığına kesinlikle olumsuzluk vermez. Böylece çok daha uzun bir süre arıların polen toplamasına imkan verir. Polen tuzağı üzerindeki deliklerin dairesel sıralanması arıların çok daha rahat bir şekilde kovanın kuluçkalık bölümüne geçmesine neden olur. Hareket davranışı olarak dairesel çalışma sistemi gösteren arıların kovan içerisindeki düzeninin rahat bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmış  olur.

Polen toplama arıcılar için son derece rahat ve bir o kadarda kazançlıdır. Arılar bal döneminde karşılaşabilecekleri bir takım sorunlardan dolayı belki bal üretemeyebilirler. Ancak ilkbahar döneminde mutlaka polen üretimi söz konusudur. Tabiatın uyanması ile birlikte çiçeklenmenin artışı kovana giren polen miktarının artmasına neden olur. Arılar kovan içerisine protein ihtiyaçları ve yavru yetiştirmek için polen getirirler. Ancak bazı dönemlerde polen fazlalığından dolayı petek gözleri bloke olur ve ana arının yumurta atacağı yer bile kalmaz. Bu dönemde arılardan polen almak onlara yumurta alanı açarken ek bir gelir elde etmemizi sağlar. Polen taşıma neticesinde kovanlara geçemeyen polen bizi tedirgin etmemelidir. İhtiyaçlarından daha az polen geldiğini gören arılar daha fazla çalışarak bizlere daha fazla ürün getirirler. Bu çalışma arıların yönetilmesi sanatıdır. Polen tuzaklarının kullanımı için tavsiye her gün sabahtan öğleye kadarki süre yada iki günde bir sabahtan öğleye kadar önerilmektedir. Çiçeklenmenin yoğun olduğu günlerde daha uzun süre polen toplanması arzu edilebilir. Arıcılarımız bu süreyi bölgelerindeki yoğun çiçek tozu gelişine göre ayarlayabilirler.

Arıcılarımız polen filtresini isterlerse sabitleyebilirler. Polen tuzaklı tabanımız kovan giriş deliği önünde bulunan, arıların kovana girişini yönlendiren menteşe istendiğinde yukarı kaldırılarak serbest girişi engeller ve polen tuzağından arıların geçmesini sağlar.  Kovan girişi önündeki yönlendirici kullanılmak istenmez ise yönlendirici menteşe yukarıda tutularak polen filtresi tabanın arka kısmından hareketli olarak kullanılabilir.  Her türlü polen toplama yöntemine uyumlu hale getirilmiş tabanın ana hedefi arılara zarar  vermeden ve arıcılara zaman kaybettirmeden daha fazla ürün elde edilmesidir. Polen toplama tepsisi etrafında bulunan delikler polenin hava almasına ve belli bir süre hava ile temas etmesine yardımcı olur. Polen tepsisi, kurutma makinelerine konuncaya kadar polenlerin birbirine yapışmasını engeller.

NEM GİDERME ÖZELLİĞİ

Nem diğer bir deyişle rutubet havadan ağır bir yapı gösterir. Kovan içerisinde nem arıların doğal yaşamı gereği nefes alması ile birlikte oluşur. Dışarıdaki havanın kovan içerisindeki hava sıcaklığından daha düşük olması bunun ana nedenidir. Ortaya çıkan zararlı gazların ve nemin kovan içerisinden çıkarılması için arılar çok çaba sarfederler. Bu olumsuz durum çoğu zaman kış döneminde arılar üşür düşüncesi ile yapılan kovanların aşırı sarılıp sarmalanmaları neticesinde ortaya çıkar. Nem kovan içerisinde bakteri mantar gibi arıların yaşamına zarar veren mikroorganizmaların gelişmesi için bir zemin hazırlar. Arılar tüm bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için kış ortasında dahi zaman zaman kovan uçuş deliği önünde vantilasyon yaparlar. Bu durum onların ömürlerinin kısalmasına ve görevlerini daha kısa süre içerisinde yaparken verimin azalmasına neden olur.

Nemin ortamdan uzaklaştırılması polen tuzaklı taban sayesinde çok rahat bir şekilde gerçekleştirilir. Arılar olumsuz yaşam ortamının farkına vardıklarında kanat hareketleri ile vantilasyon yaparak oksijence zengin gazın yaşadıkları yere gelmesini sağlarlar. Bu durum doğal bir yaşam hareketidir. Arılara unutulmamalıdır ki yaban hayatta üşümesinler diye sarıp sarmalayan bir insan eli yardımcı olmaz ve son derece mükemmel kışlama gerçekleşmiş olur. Arıların yaşamına olumsuz bir durum yaratan nem kovan dibinde bulunan delikler vasıtası ile dışarıya atılır. Bunda ana etken nemin havadan daha ağır olmsıdır. Kanat hareketleri ile oluşan hava akımı nemi kovan içinden daha çabuk uzaklaştırır ki bu şekilde daha sağlıklı ve uzun ömürlü bireyler yaşamlarına devam ederler. Uzun ömür ve sağlıklı yaşam her türlü arı ürününü daha fazla elde etmek anlamına gelir.

Polen tuzağımızın nem giderici yapısının olması en önemli özelliklerinden biridir. Taban altında bulunan varroa mücadelesi ile varroaların kovan içerisine girişini engellerken temizlendikleri tepsi aynı zamanda polen tepsisi olmakla birlikte varroa tepsisi olarak da görev yapmış olur. Polen toplanmayan dönemlerde de zaman zaman polen filtresinin kullanılması ile arıların varroa temizliğinin yapılması için kullanılabilir.

VARROA MÜCADELESİ

Polen tuzağından geçerken işçi arılar üzerinde bulunan varroa paraziti filtreleme işlemi neticesinde temizlenmektedir. Bu şekilde biyolojik mücadele ile varroa temizliği gerçekleştirilmiş olur. Arıların vücudunda tahribata neden olan ve ömürlerinin kısalmasına neden olan parazitlerden kurtulmasını sağlayan bu taban ile daha sağlıklı ve güçlü işçi bireylerle daha üstün verimli bireylerin çalışması sağlanmış olur.

Varroasız bir yaşam düşünülemeyeceği söz konusu iken bu tabanla artık zaman zaman biyolojik mücadele yöntemi olarak varroa temizliği yapılabilmektedir. Ayrıca arılığımızda ıslah amaçlı çalışmalar ile hangi kolonilerin varroa ile savaştıklarını ve koloni içine varroa almadıklarını da altta bulunan tepsi yardımı ile gözlemleyebilir ve daha sonraki ana arı yetiştirme çalışmalarında bu kolonilerden ana arı yetiştirebiliriz.

Varroa tepsisi içine yerleştirilen kağıtlar üzerine düşen varroa miktarı çalışmalarımızda bizlere yol gösterici verilere ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

BAL VERİMİNE ETKİSİ

Bir çok arıcımız altta bulunan delikler nedeni ile arıları üşüyeceğini düşünse de arıların soğuktan etkilenmediğini ölmediğini ölümlerine neden olan etkenlerin hava ısısından daha çok başka etkenlerden gerçekleştiğini bilmektedirler. Rutubetin alttaki deliklerden atılmasının yanında yavru gelişimi kovan içine oksijence temiz havanın girmesi ile daha fazla olmaktadır. Aşırı rutubetli ve küflerin oluşmasına imkan veren kovanlarda gelişme rutubet uzaklaştırıcı yapısı olan tabanlı kovanlara göre çok daha geri olmaktadır. Mevcutlar hava almaya imkan veren tabanlarda daha kalabalık olmaktadır. Kış döneminde kovan içindeki arı yoğunluğunun fazla olması erken ilkbaharda arıların daha fazla yumurta ile çok çabuk gelişmesine yardımcı olur. Bir çok bölgede erken ilkbaharda elde edilemeyen bahar balının elde edilmesine imkan verir.


Tabanımız bal döneminde kalabalık olan arı kolonilerinin bunalmasını engelleyen ve hava almaya imkan veren yapısından dolayı bal döneminin ortasında, aşırı sıcak günlerde, nektarın çok geldiği günlerde kovan önünde arıların salkım yapmasına neden olmaz. Salkımdaki arılar aşırı bunalmadan kaynaklanan nedenden  ötürü hiçbir iş yapmadan beklemektedirler. Arıların iş gücü kaybına neden olan bu durumu ortadan kaldırarak daha fazla iş yapmalarına zemin hazırlayan tabanımız sayesinde daha fazla verim elde etmek mümkün hale gelmektedir.

Kovan içine gelen nektarın % 80 kadar kısmı sudur. Gece arılar sabaha kadar vantilasyon yaparak kovandan suyu uçurmaya çalışırlar. Bu şekilde balın olgunlaşmasını sağlarlar. Balın olgunlaşması esnasında ortaya çıkan su buharının uzaklaştırılması esnasında harcanan enerjide bir bal kaybıdır. Oysaki nem giderici dizayn sayesinde hem arılarımızın ömrü kısalmamış oluyor. Hem fazla enerji harcamadan rahat ve çabuk bir şekilde nem kovandan uzaklaştırılarak bal olgunlaştırılmış oluyor. Hemde verim fazla miktarda artırılmış oluyor Bal ve diğer arı ürünlerinin en önemli özelliklerinden biride oğul etkisidir. Bu taban sayesinde oğul önleme çalışması çok daha rahat bir şekilde gerçekleşmektedir.

OĞUL ETKİSİ

Oğulu ortaya koyan en büyük etkenlerin başında yer darlığı, havasızlık, aşırı kalabalık mevcuttan kaynaklanan nedenden ötürü balmumu ve arı sütü harcanacak yerlerin bulunmayışını sayabiliriz. Kovanlar içinde bulunan oğulu ortaya koyan tüm etkenleri ortadan kaldırsak da kovan içindeki havasız ortamı ortadan kaldırmadığımız sürece oğul kaçınılmaz olacaktır. Arılarımızın kalabalık ve üzerlerine düşen görevleri yapamayacakları bir ortamda yaşamaları için zorlanmaları durumunda kovan giriş deliği önünde yığılmalar oluşturmaları oğul hazırlığı içinde olduklarının bir göstergesidir. Bu durum havadar bir kovan içinde gerçekleşmez. Kovan içinde arıların sıcaktan bunalmalarını önleyici tedbirler almak arıların işlerini daha rahat yapmalarını sağlayıcı bir düzen oluşturur. Bu şekilde oğul eğilimi içine girmezler yada oğul eğilimine giriş süresi uzar. Daha fazla kovan içi işlerle meşgul olurlar. Bu durum  verim artırıcı bir şekilde arıcıların lehine gelişir.       Arıların bir çoğu kendi bölgelerinde kendi genetiksel özelliklerine göre başarı gösterirler. Doğal olarak oğul verme eğiliminde olan bir çok arı ırkı da vardır. Hangi ırk olursa olsun havadar bir kovanda yaşam süren arı topluluğu mutlak suretle oğul eğilimine havasız kovanlara göre daha geç girecektir. Bu durumda arı ürünlerinin daha fazla üretilmesine yardımcı olacaktır.


TABAN GİRİŞİ VE KOVAN GİRİŞİ

Tabanımızın en önemli yapılarından biri, kovan giriş deliği önünde  bulunan katlanabilir uçuş tezgahıdır. Arıcılarımızın zaman zaman kovanları çeşitli nedenlerden ötürü bir yerden başka bir yere götürmek için kovanlarının ağzını kapatırlar. Bu süreç fazla kovanı olan arıcılar için bir zaman kaybıdır. Uzun bir süreçtir. Arıcı başka işleri ile meşgul olabileceği bu süreçte arıların kovanlarına da darbeler vurarak hem kendi zamanını boşa harcar hem de arıları rahatsız eder. Tüm bu sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olan katlanabilir kovan ön girişi hem kovanların kamyonlara yerleştirilmesi esnasında yer kaplamaz. Hem pratik olduğu için arıcının zamanını harcamaz. Kolay ve pratik bir nakliye sağlamış olur.

Sezer Arıcılık

Bu ürün için henüz herhangi bir yorum yazılmamış.
Yorum Yazın
İsim E-Posta Yorum Oy Ver : Kötü             İyi Güvenlik Kodu : Güvenlik Kodu Yorum Ekle
Sistemizde taksitli ödeme seçeneği bulunmamaktadır.
Ürün'e ait başka fotograf bulunmamaktadır.
Kampanyalarımızdan haberdar olun.
Mail Ekle